Grupa K2 po Q3 2022: mocny wzrost segmentu software.

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 opublikowała wstępne szacunkowe dane finansowe za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 roku. Wskazują na najwyższe w dotychczasowej historii przychody operacyjne za ten okres dzięki dynamice rozwoju Fabrity. Rezultatem zamknięcia transakcji sprzedaży spółki Oktawave jest bezprecedensowo wysoka dywidenda, a zamknięta runda finansowania zewnętrznego spółki PerfectBot przyspieszy rozwój tego obszaru biznesowego bez zwiększenia zaangażowania kapitałowego Grupy K2.

Wybrane dane finansowe:

Zgodnie z opublikowanym raportem giełdowym, Grupa K2 kolejny raz utrzymała wysokie tempo rozwoju biznesu. Szacunkowo w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 8% rdr, do ponad 81 mln zł, a przychody operacyjne – najważniejszy miernik skali działalności –wzrosły o 21%, przekraczając poziom 49 mln zł.

 

Motorem wzrostu był nasz softwarehouse Fabrity, którego przychody operacyjne zwiększyły się o 35% rdr. Charakter naszego biznesu (także w części marketingowej) sprawia, że między kwartałami mogą następować wyraźne różnice rentowności i to właśnie obserwujemy w bieżącym roku, a dodatkowo mierzymy się jak każda firma z presją kosztową. Mimo to niezmiennie inwestujemy w organizację i w ludzi ją tworzących, bo to pozwala w dłuższym okresie budować wartość dla akcjonariuszy – komentuje Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding S.A.

 

Spółka sfinalizowała i rozliczyła w czerwcu br. sprzedaż zależnej firmy Oktawave (działalność chmurowa) do operatora telekomunikacyjnego Netia z Grupy Polsat Plus. Wynik ze sprzedaży Oktawave miał wartość 21 mln zł, co przełożyło się na osiągnięcie rekordowego poziomu skonsolidowanego zysku brutto na szacunkowym poziomie 26,5 mln zł dla okresu trzech kwartałów 2022 roku. W ramach rozliczenia transakcji do K2 Holding wpłynęło 31,7 mln zł z uwzględnieniem spłaty pożyczki udzielonej Oktawave. We wrześniu i październiku br. do akcjonariuszy K2 Holding trafiło łącznie 8,40 zł na każdą akcję (dywidenda za rok 2021 oraz zaliczka na dywidendę roku 2022). Dla porównania, w 2021 roku spółka wypłaciła 1,05 zł dywidendy na akcję.

 

Wydarzeniem trzeciego kwartału było pozyskanie finansowania od dwóch uznanych funduszy Venture Capital dla naszego projektu PerfecBot. To zewnętrzne potwierdzenie wartości, którą zbudowaliśmy w tym projekcie, ale przede wszystkim – szansa na przyspieszenie międzynarodowego rozwoju PerfectBota bez dalszego angażowania środków Grupy   wskazuje Prezes Paweł Wujec. 

 

We wrześniu br. fundusze Tar Heel Capital Pathfinder VC oraz KnowledgeHub Starter zdecydowały o objęciu nowych udziałów spółki PerfectBot za 2,52 mln zł, co oznacza łącznie 15,1% w podwyższonym kapitale i wyznacza wycenę spółki PerfectBot na 16,7 mln zł. 50% kapitału zachowała spółka-matka K2 Holding, a pozostałe udziały należą do trzech założycieli. Przeprowadzenie transakcji sprawiło, iż spółka PerfectBot zaczęła być konsolidowana metodą praw własności.

Finalne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i bardziej szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną zaprezentowane w ramach publikacji raportu Grupy K2 za trzy kwartały 2022 roku, która jest zaplanowana na 24 listopada br.