Grupa K2 publikuje szacunkowe wyniki za rok 2022

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 zwiększyła przychody operacyjne o 23% i wskazuje na wysoką dynamikę rozwoju segmentu software. Finalizacja sprzedaży spółki Oktawave oznaczała rekordową dywidendę oraz zwielokrotnienie zysków na poziomie brutto i netto, a zamknięta runda finansowania zewnętrznego spółki PerfectBot przyspiesza jej rozwój. Trwa przegląd opcji strategicznych segmentu marketingowego.

Wybrane dane finansowe:

Z opublikowanych wstępnych, szacunkowych danych finansowych Grupy K2 za 12 miesięcy roku 2022 wynika, że przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 5% rdr, do blisko 111 mln zł, a przychody operacyjne – pokazujące dynamikę skali działalności operacyjnej – zwiększyły się o 23%, do 67,5 mln zł. Grupa K2 nieznacznie poprawiła też rezultaty na poziomie EBIT i EBITDA, a dzięki zyskowności transakcji sprzedaży spółki chmurowej Oktawave (21 mln zł w pozycji przychody/koszty finansowe) skonsolidowane zyski brutto i netto znajdą się na kilka razy wyższych poziomach niż przed rokiem – narastająco po trzech kwartałach zysk netto był 7-krotnie wyższy rok do roku. 

Wypracowaliśmy w roku 2022 porównywalne wyniki operacyjne wobec roku 2021 pomimo istotnie trudniejszych warunków rynkowych, związanych przede wszystkim z presją wynagrodzeniową, wysoką inflacją, niepewnością związaną z wojną w Ukrainie i pogorszeniem koniunktury gospodarczej. Jesteśmy zadowoleni z całego roku, w tym z czwartego kwartału, który zaznaczył się satysfakcjonującymi wynikami wszystkich spółek Grupy K2 – wskazuje Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding.

Rok 2022 był okresem udanej odbudowy skali działalności w K2 Precise, a największa spółka Grupy K2 – software house Fabrity – zwiększyła sprzedaż o ponad 34%.

Mamy w swoim portfolio dużych klientów korporacyjnych, realizujących dzięki Fabrity kluczowe projekty biznesowe. Współpraca ma charakter długoterminowy, z większością tych klientów współpracujemy ponad pięć lat. Duże firmy dążą do realizacji projektów krytycznych z punktu widzenia ich transformacji cyfrowej, co wymaga większej liczby specjalistów IT, dlatego też aktywnie pozyskujemy nowych pracowników, co zdecydowanie pozytywnie wyróżnia nas na rynku. Rozwijamy również nasze kompetencje w zakresie platform low-code’owych oraz technologii blockchain. Otworzyliśmy też kolejną lokalizację, tym razem w Białymstoku – mówi Tomasz Burczyński, Wiceprezes Zarządu K2 Holding i Prezes Zarządu Fabrity. 

W roku 2022 w Grupie K2 miało miejsce kilka istotnych wydarzeń. W drugim kwartale sfinalizowana została sprzedaż Oktawave (działalność chmurowa) do operatora telekomunikacyjnego Netia z Grupy Polsat Plus. W ramach rozliczenia transakcji do K2 Holding wpłynęło 31,7 mln zł, dzięki czemu Spółka wypłaciła we wrześniu i październiku łącznie aż 8,40 zł dywidendy i zaliczki na dywidendę na akcję (stopa dywidendy powyżej 30% względem kursu akcji z pierwszego półrocza 2022). Z kolei wydarzeniem trzeciego kwartału było pozyskanie 2,5 mln zł finansowania za 15% projektu PerfectBot od dwóch uznanych funduszy – Tar Heel Capital Pathfinder VC oraz KnowledgeHub Starter. Transakcja ta nie tylko potwierdziła wartość, jaką Grupa K2 zbudowała w spółce PerfectBot, ale również stworzyła możliwości przyspieszenia międzynarodowego rozwoju PerfectBota bez zwiększania zaangażowania ze strony Grupy K2. Rozpoczęty został również przegląd opcji strategicznych wobec dwóch spółek segmentu marketingowego (K2 Precise i K2 Create), które są zdrowymi, zoptymalizowanymi i rentownymi biznesami. 

Opublikowane wstępne, szacunkowe dane finansowe za 12 miesięcy 2022 roku uwzględniają wyjście spółki Oktawave poza Grupę K2 (brak konsolidacji) oraz zmianę statusu spółki PerfectBot (przejście z konsolidacji pełnej na metodę praw własności). 

Publikacja zaudytowanego raportu okresowego za rok 2022 zaplanowana jest na 27 kwietnia br.