Grupa K2 publikuje szacunkowe wyniki Q1 2023

Największy biznes Grupy K2, software house Fabrity zwiększył przychody o 36% rdr, utrzymując wysoką dynamikę rozwoju. Trwa proces przeglądu opcji strategicznych dla spółek marketingowych, które w związku z tym są prezentowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży.

Wybrane dane finansowe:

Z opublikowanych wstępnych, szacunkowych danych finansowych Grupy K2 za okres styczeń-marzec 2023 roku wynika, że software house Fabrity wypracował 1,5 mln zł zysku operacyjnego (+34% rdr) przy równie mocnym wzroście przychodów. 

 

Wzrosty prezentowane przez Fabrity wynikają przede wszystkim z kontynuacji i rozwoju współpracy z wieloletnimi klientami spółki. Przyczyniło się do nich także istotne poszerzenie skali kooperacji z agencją Frontex oraz skuteczne pozyskiwanie nowych klientów, dzięki zbudowanym w 2022 roku procesom marketingu i sprzedaży. Mamy silne kompetencje związane z transformacją cyfrową i obsługą dużych organizacji – wskazuje Tomasz Burczyński, CEO Fabrity i Wiceprezes Zarządu K2 Holding. 

 


Wstępne, szacunkowe wyniki Grupy K2 wraz z segmentem marketingowym, przeznaczonym do sprzedaży w następstwie przeglądu opcji strategicznych, wskazują na 19,1 mln zł kwartalnych przychodów operacyjnych (+19% rdr), 2,4 mln zł wyniku EBITDA (+0,2 mln zł rdr) i 2,2 mln zł zysku operacyjnego (+0,1 mln zł). 

 

W minionym kwartale obserwowaliśmy zmianę struktury przychodów w segmencie marketingowym, czyli w spółkach Agencja K2 (marka K2 Create) i K2 Precise. Zmniejszył się udział kampanii zamawianych w mediach oraz skala produkcji zewnętrznych, natomiast zwiększył się udział usług cyfrowych – SEO, social media, martech. Konsekwencją tej zmiany był spadek całkowitych przychodów w związku ze zmniejszeniem wydatków refakturowanych do klientów. Dodatnia rentowność wskazuje jednak na siłę naszych biznesów, nawet w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym – podkreśla Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding. 

 


Opublikowane wstępne, szacunkowe dane finansowe uwzględniają zmianę statusu spółki PerfectBot – przejście z konsolidacji pełnej na metodę praw własności w związku z sukcesem rundy finansowania zewnętrznego. 


Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami znajdą się w raporcie okresowym za pierwszy kwartał 2023 roku, którego publikacja zaplanowana jest na 25 maja br.