Zarząd Fabrity Holding rekomenduje 3,25 zł dywidendy

Zarząd Fabrity Holding podjął uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu 3,25 zł dywidendy z zysku roku 2023 (7,4 mln zł). Wraz ze zrealizowanym już skupem akcji do akcjonariuszy w roku 2024 może trafić łącznie ponad 15 mln zł. – Zmierzamy do finalizacji realizacji zapowiedzi, jakie przekazaliśmy inwestorom w październiku zeszłego roku. W raporcie bieżącym wskazaliśmy wówczas […]

Powielany błąd co do wysokości dywidendy Fabrity Holding S.A. za rok 2023

Zarząd Fabrity Holding S.A. pragnie zwrócić uwagę na błąd w depeszy PAP z 25 kwietnia br.                                                              (link: https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/48310292,fabrity-holding-chce-wyplacic-6-zl-dywidendy-na-akcje), który został skorygowany jeszcze tego samego dnia […]

Ogłoszenie dotyczące podjęcia uchwały o umorzeniu akcji

Zarząd Fabrity Holding S.A. przedstawia poniżej treść ogłoszenia, które zostało przekazane do opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i jednocześnie ogłasza poniżej treść uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie umorzenia akcji: Na podstawie art. 359 § 3 k.s.h. Zarząd Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie […]

Akcjonariusze Fabrity Holding zdecydują o skupie akcji

Do 110 tys. akcji po 70 zł za sztukę to propozycja Zarządu dotycząca skupu akcji własnych, do której przychyliła się Rada Nadzorcza. O finalnych parametrach możliwego skupu akcji zdecydują akcjonariusze podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jakie zostało właśnie zwołane na 3 stycznia 2024 roku. – W poprzednich latach wypłacaliśmy wysokie dywidendy, natomiast obecnie, zgodnie z tym, […]

Fabrity Holding szacuje wyniki trzech kwartałów 2023 roku

Grupa Fabrity Holding (wcześniej K2 Holding) utrzymała wysoką dynamikę wzrostu przychodów operacyjnych i zanotowała solidne wyniki z powtarzalnej działalności biznesowej. Najważniejszym wydarzeniem była finalizacja sprzedaży dwóch spółek segmentu marketingowego, co umożliwia dystrybucję dodatkowych środków do akcjonariuszy. Wstępne, szacunkowe dane finansowe za okres styczeń-wrzesień 2023 roku wskazują, że Grupa Fabrity Holding bez sprzedanego pod koniec września […]

Fabrity Holding podsumowuje pierwszą połowę 2023 roku

Grupa Fabrity Holding (wcześniej K2 Holding) utrzymała wysoką dynamikę wzrostu przychodów operacyjnych. Trwający przegląd opcji strategicznych dla segmentu marketingowego powinien zakończyć się w drugim półroczu. W pierwszej połowie 2023 roku Grupa Fabrity Holding bez segmentu marketingowego (spółki zależne Agencja K2 i K2 Precise zakwalifikowane zostały jako aktywa przeznaczone do sprzedaży) odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży […]

Fabrity Holding szacuje wstępne wyniki I półrocza 2023

Grupa Fabrity Holding (wcześniej K2 Holding) utrzymuje dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów operacyjnych dzięki dynamicznemu rozwojowi segmentu tworzenia oprogramowania. Kontynuowany jest proces przeglądu opcji strategicznych dla segmentu marketingowego, który powinien zakończyć się do końca bieżącego roku. Wstępne, szacunkowe dane finansowe Grupy Fabrity Holding za okres styczeń-czerwiec 2023 roku bez segmentu marketingowego (spółki zależne Agencja K2 i […]

Fabrity Holding zamiast K2 Holding. Zmiana nazwy odzwierciedla ewolucję biznesu

Fabrity Holding S.A. zastąpiła już K2 Holding S.A. Zmiana uchwalona przez Walne Zgromadzenie i zarejestrowana przez KRS ma związek z wiodącym udziałem biznesu software oraz przeglądem opcji strategicznych spółek marketingowych. – Software house Fabrity to obecnie nasz motor rozwoju, największy i najbardziej zyskowny biznes. Dlatego zależy nam, aby nazwa całej grupy notowanej na GPW – […]